Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Porin polkupyöräilijät ry:n tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista Porin seudulla ja kehittää turvallista pyöräily-ympäristöä ja -kulttuuria. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään pyöräilyn määrää.

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintakauden 2020 haasteet ovat edelleen uuden yhdistyksen tunnetuksi tekemisessä. Jäseniä saatiin kerättyä vuonna 2019 melko vähän, joten erityisesti aktiivisten jäsenten kerääminen on tärkeää.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Painopisteet toisen toimikauden aikana ovat jäsenhankinnassa, tunnettuuden luomisessa ja konkreettisten, pyöräilyn parantamiseen liittyvien toimien aloittamisessa. Tärkeää olisi perehtyä eri rahoitusmahdollisuuksiin ja tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä kaupungin infrayksikön kanssa. Resurssit sielläkin ovat pienet ja kaiken lisäresurssin saaminen on tärkeää.

Lisäksi tavoitteena on järjestää vähintään yksi pyöräilyolosuhteiden parantamiseen liittyvä kampanja. Järjestetään pyöräilyä edistäviä tapahtumia ja osallistutaan tapahtumiin yhdistyksenä. 

Yhdistyksen muu toiminta 

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi: kevät- ja syyskokous. Lisäksi pidämme tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia niin paljon kuin koetaan tarpeelliseksi.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen toiminnan perustana on jäsenet. Mitä enemmän meillä on aktiivista jäsenistöä sen paremmin saamme vietyä tavoitteitamme eteenpäin. Tavoitteenamme on siis saada mahdollisimman paljon jäseniä yhdistykselle sekä aktivoida jäseniä toimintaan mukaan. Jäsenhankinta aloitetaan vuoden 2020 alusta ja tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä meillä olisi 50 jäsentä. Tähän tavoitteeseen lasketaan mukaan myös kannatusjäsenet. 

Ensisijaiset toimenpiteet:

 • mainostetaan yhdistyksen toimintaa mahdollisimman paljon eri kanavissa ja jaetaan esitteitä
 • pyritään tekemään jäseneksi ilmoittautumisesta mahdollisimman helppoa

Toissijaiset toimenpiteet

 • Kerätään jäsenille etuja (esim. alennus pyöräliikkeisiin tms.)

Tapahtumat ja kampanjat

 • Kevätkampanja (esim. perhepyöräilytapahtuma)
 • Retket
 • kouluihin valistustyötä
 • Viikkarin kyläjuhlaan osallistuminen
 • kesällä isompi pyöräilytapahtuma (SuomiAreena)
 • Syksyllä Pyöräilytalvi-kamppis

Viestintä

Tavoitteena on, että yhdistys näkyy julkisuudessa porilaisen pyöräilykulttuurin edistäjänä.

Sisäisen viestinnän osalta tärkeää on, että jokainen jäsen tulee kuulluksi ja saa tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä pystyy halutessaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.

Ensisijaiset toimenpiteet:

 • päivitetään yhdistyksen nettisivuja ja kerätään sinne lisätietoa yhteistyökumppaneista
 • laaditaan koko jäsenistölle yhteinen ja toimiva kanava esim. whatsapp-ryhmä

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittäminen on paljon aktiivisen hallituksen ja aktiivisten jäsenten armoilla. Tarkoitus on myös mahdollisuuksien mukaan osallistua Pyöräliiton järjestämiin tapahtumiin ja seurata aktiivisesti valtakunnallista kehitystä. Myös muiden pyöräliiton jäsenjärjestöjen toiminnan seuraaminen ja yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.   


Toimintakertomus 2019

Porin polkupyöräilijät, Popo ry, perustettiin jo joulukuussa 2018. Ensimmäisessä kokouksessa meitä oli Yhteisötalo Otavan neuvotteluhuonessa huone täynnä. Mukaan saimme myös Pyöräliiton toiminnanjohtajan, Matti Koistisen. Yhdistys rekisteröitiin lopulta 4.1.2019 ja se liittyi samalla Pyöräliiton jäseneksi. Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 9.1.2019, jossa valittiin yhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja varajäsenet. Yhdistyksen perustajajäsenien tavoitteena oli parantaa pyöräilyolosuhteita Porissa sekä tehdä Porista pyöräilyn mallikaupunki. Nämä ajatukset kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin. 

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa pohdittiin, että uuden yhdistyksen haasteet ovat uuden yhdistyksen tunnetuksi tekemisessä, oikeiden viestintäkanavien löytämisessä ja asenteiden kehittämisessä, jotta kaupunkilaiset suhtautuisivat positiivisemmin pyöräilyyn. Ensimmäisen vuoden aikana teimme paljon töitä tämän eteen. Yhdistyksen hallitus tapasi säännöllisesti lähes joka kuukausi ja kommunikoi yhteisen whatsapp-ryhmän kautta. Suunnitteilla oli perustaa aktiivijäsenille myös oma whatsapp-ryhmä. Yhdistyksen tunnettuutta lisättiin paljon myös omien verkkosivujen kautta. Popon omien verkkosivujen: www.popory.fi kautta on mahdollista tutustua Popon sääntöihin ja liittyä jäseneksi. Lisäksi Popolle luotiin oma Facebook-tili sekä Instagram-tili. Vuoden 2019 lopussa seuraajia näillä sivuilla oli jo seuraavasti: facebookissa yhteensä 336 seuraajaa ja Intagram-tilillä yhteensä 100 seuraajaa. 

Jo heti alkuvuonna Saara ja Miia osallistuivat Pyöräliiton yhteiseen Talvipäivät-tilasuuteen 18.-20.1.2019 Tampereella. Tapahtuma keräsi useita pyöräaktiiveja ympäri Suomea ja keskustelu oli erittäin vilkasta ja pyöräilynkehittämisinto tarttuvaa. Talvipäivillä suunniteltiin mm. kevään pyörävaaleja, joissa myös Popo oli mukana. Paikallisia kansanedustajaehdokkaita haastettiin mukaan allekirjoittamaan pyörävaaliteesit ja kaikkiaan 17 ehdokasta ne myös allekirjoittivat. Teesit on luettavissa täältä: https://pyoravaalit.fi/satakunta/ 

Toukokuussa 18.5.2019 Popon hallitus oli mukana Viikkarin kyläjuhlissa omalla kojullaan. Kyseltiin ohikulkijoiden ajatuksia pyöräilystä, haastettiin pienimpiä pyöräilijöitä tunnistamaan polkupyörän osia sekä tarjottiin renkaiden täyttöä pumppuasemalla. Tunnelma oli oikein leppoisa ja tapahtuma pyöräilyn edistämiseen oikein sopiva. 

Keväällä yhdistys osallistui Rakkaudella Porilaisille -hankerahahakuun ja saikin kaupungilta 12 500 euroa rahaa Pori fillaroi -hankkeen toteuttamiseen. Hanke piti sisällään Pori tutuksi -pyöräretkiä sekä fillarikulkueen ja fillarifestarin. Tapahtumia mainostettiin aktiivisesti sekä somekanavissa, että Satakunnan Kansassa. Retkillä oli mukavasti pyöräilijöitä ja itse festari keräsi myös kivasti pyöräilyväkeä mukaan. 

Loppuvuodesta olimme mukana Pyöräliiton Talvipyöräily-kampanjassa, jossa jaoimme pyörävalojen ohikulkijoille. Mukana valoja jakamassa oli myös aamuvirkut SAMKin opiskelijat. 

Vaikuttamistyötä tapahtui monella saralla. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Miia oli mm. mukana ympäristötyöryhmässä. Jarkko Santala osallistui Viisaan liikkumisen työryhmään ja Porin kaupungin infrayksikkö kutsui Popon jäsenet vierailulle toimistolleen. Infrayksikkö oli myös Popon hallituksen kokouksessa mukana toukokuussa. Saimme kommentoida kaupungille laadittua kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, joka kaikkinensa oli erittäin mielekästä luettavaa. Vaikuttamistyötä tehtiin ahkerasti yhdistyksen facebook-sivujen kautta mm. jakamalla Pyöräliiton tiedotteita sekä ajankohtaisia pyöräilyyn liittyviä postauksia. 

Huolimatta pienestä hallituksesta, yhdistys toimi erittäin aktiivisesti pyöräilyn edistämisen saralla. Toivottavasti saamme lisää aktiivisia jäseniä vuonna 2020 ja voimme laajentaa toimintaamme kehittämisen ja vaikuttamisen saralla. Sillä pyöräilyn vallankumous on vasta alkamassa! 

Popon puheenjohtaja 

Saara Jäntti 

Vuonna 2019 Popon hallitukseen kuului neljä varsinaista jäsentä: Saara Jäntti (pj), Miia Heinonen (varapj), Hannu Asmala (rahastonhoitaja) ja Jarkko Santala. Lisäksi varajäseninä toimivat Jaakko Jäntti ja Hanna Heimolehto-Letonsaari. Hallitus oli erittäin aktiivinen ja kokoontui yhteensä 10 kertaa, joista 9 kertaa hallitus oli päätösvaltainen. Lisäksi lokakuussa pidettiin syyskokous.