Toimintasuunnitelma 2021

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Porin polkupyöräilijät ry:n tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja
virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palveluiden luomista Porin seudulla ja
kehittää turvallista pyöräily-ympäristöä ja -kulttuuria. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään pyöräilyn määrää.

 1. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
  Toimintakauden 2021 haasteet ovat hieman toisenlaiset kuin aiemmin. Korona-tilanne rajoittaa varmasti
  vielä kevään ja ehkä kesänkin tapahtumia. Kuntavaalit saattavat olla hyvin erilaiset kuin mihin ollaan
  totuttu.
 2. Yhdistyksen toiminnan painopisteet
  Painopisteet kolmannen toimintakauden aikana on toiminnan vakiinnuttamisessa sekä aktiivisten jäsenten
  hankinnassa. Laajemman toiminnan edellytyksenä on saada yhdistykselle osa-aikainen tai kokoaikainen
  työntekijä. Suurin osa kaupungin järjestämistä yhteistyötilaisuuksista on päiväsaikaan ja Popon jäsenistölle
  on hankaluuksia näihin osallistua. Edelleen on tärkeää perehtyä eri rahoitusmahdollisuuksiin ja tehdä
  mahdollisimman hyvää yhteistyötä kaupungin infrayksikön kanssa.
  Päätavoite en vuodelle on saada Poriin pyöräkatu ja tätä kautta lisätä Porin uskottavuutta aitona
  pyöräilykaupunkina ja sitä kautta hiilineutraalina kuntana.
 3. Yhdistyksen muu toiminta
  Kokoukset
  Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi: kevät- ja syyskokous. Lisäksi pidämme tarvittaessa ylimääräisiä
  kokouksia niin paljon kuin koetaan tarpeelliseksi.
  Jäsenhankinta
  Yhdistyksen toiminnan perustana on aktiiviset jäsenet. Toisin kuin aiempina vuosina, tavoitteena on saada
  yhdistykselle muutama aktiivinen jäsen ja heidän kauttaan lisätä yhdistyksen laadukasta toimintaa
  pyöräilyn edistämiseksi.
  Tapahtumat ja kampanjat
  Seurataan Korona-tilannetta, mutta kuntavaaleihin osallistutaan Pyöräliiton kampanjan kautta (Pyörävaalit)
  ja syksyllä ollaan taas mukana Pyörätalvi-kampanjassa. Talvipäiville osallistutaan etänä. Talvipäivät ovat
  30.1.2021.
 4. Viestintä
  Tavoitteena on, että yhdistys näkyy julkisuudessa porilaisen pyöräilykulttuurin edistäjänä.
  Sisäisen viestinnän osalta tärkeää on, että jokainen jäsen tulee kuulluksi ja saa tietoa yhdistyksen
  toiminnasta sekä pystyy halutessaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.
  Ensisijaiset toimenpiteet:
 • päivitetään yhdistyksen nettisivuja ja kerätään sinne lisätietoa yhteistyökumppaneista
 • Käytetään edelleen hyväksi koettuja whatsapp-ryhmiä (hallitus ja jäsenet)
 • Facebook on hyödyllinen tiedotuskanava kaikille pyöräilystä kiinnostuneille, joten hyödynnetään
  sitä myös jatkossa.

5. Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittäminen on paljon aktiivisen hallituksen ja aktiivisten jäsenten armoilla. Tarkoitus on
myös mahdollisuuksien mukaan osallistua Pyöräliiton järjestämiin tapahtumiin ja seurata aktiivisesti
valtakunnallista kehitystä. Myös muiden pyöräliiton jäsenjärjestöjen toiminnan seuraaminen ja
yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.